divendres, 21 d’agost de 2009

ELS BASTONS DE NW

Els bastons de Nordic Walking (N.W.)són totalment diferents als d’esquí, trekking o senderisme.

Poden ser d’ua peça o bé telescòpics i es fabriquen amb fibra de carboni.
Els pals de fibra de carboni absorbeixen perfectament les vibracions que es produeixen al impactar amb el terra i per això eviten tensions en els músculs de les espatlles i coll.
Los bastones de Nordic Walking son totalmente diferentes que los de esquí, trekking o senderismo.
Pueden ser de una pieza, o bien telescópicos i se fabrican con fibra de carbono.
Los palos de fibra de carbono absorben perfectamente las vibraciones que se producen al impactar con el suelo y por esto evitan tensiones en los músculos de los hombros y cuello
També és molt important la peça que subjecta la mà (és correcte en cátala “dragonera”?). Té gairebé la aparença d’un guant i està dissenyada especialment per practicar el N.W. Facilita l’apertura i tancament constant de la mà durant tot el moviment, tant important a la técnica básica del N.W. Els bastons de trekking només porten una cinta i el bastó “cau” quan obres la mà.
A més a més la “dragonera" es fa amb materials que eviten l’irritació de la pell i faciliten l’evaporació de la suor durant l’activitat.

También es muy importante la pieza que sujeta la mano, que se llama dragonera. tiene la apariencia de un guante y está diseñada especialmente para practicar NW. Facilita la apertura y cierre constante de la mano durante el movimiento, tan importante para la técnica básica del NW. Los bastones de trekking llevan una cinta y el bastón se "cae" cuando abres la mano.
además la dragonera se hace con materiales que evitan la irritación de la piel y facilitan la evaporación del sudor durante la actividad.
A la punta, cada bastó té una punta molt dura i resistent per evitar que es gasti amb l’us prolongat Aquesta punta dura es pot protegir amb una goma especial (pad), per esmorteir cops i soroll en terrenys més durs, com l’asfalt.
En la punta, cada bastón tiene una punta muy dura i resistente para evitar que se gaste con el uso prolongado. Esta punta tan dura se puede proteger con una goma especial (pad), para amortiguar los golpes y el ruido en terrenos muy duros, como el asfalto.
El més important per triar un pal, és la seva longitud: cada persona ha de tenir els bastons segons la seva alçada.
Per calcular la longitud correcta es fa servir la fórmula:
alçada x 0,66

Per ser encara més exactes, un bon mètode és recolzar el bastó perpendicularment al terra, agafar-lo correctament i ens ha de quedar un angle una mica més de 90º
Lo más importante para escoger un palo, es su longitud: cada persona ha de tener una longitud, según su altura.
Para calcular la longitud correcta se usa la fórmula: altura x 0,66
Para ser aún más exactos, un buen método es apoyar el bastón perpendicularmente en el suelo, asirlo correctamente y nos debe quedar un ángulo de algo más de 90º